Ücret ve Yan Menfaatlerimiz

Ücret ve Yan Menfaatlerimiz

KVK’da Ücretlendirme

KVK’da performansa ve yetkinliklere bağlı ücretlendirme yönetim sistemi esastır. Sistemin amacı ücretlerin, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek ve çalışanı motive ederek, ihtiyaç duyulan insan kaynağını şirketlerimize çekecek ve organizasyonda tutacak şekilde, piyasa koşullarına duyarlı ve enflasyon seviyesi göz önünde bulundurularak yönetilmesidir. Bireysel ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi dengeler doğrultusunda yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir.
Ücretler
Ücretler, bir yıl içinde 12 brüt maaş olarak ödenir. Prim (belirli kademe ve pozisyonlarda) performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi durumunda ödenmektedir.
Yan Faydalar
Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan faydalar verildiği kişiler açısından ikiye ayrılmaktadır:
a.Tüm çalışanlara sağlanan olanaklar
b. Görev gereği sağlanan olanaklar
a. Tüm Çalışanlara Sağlanan Olanaklar
• Özel sağlık sigortası (İçeriği kıdeme ve ünvana göre değişmektedir.)
• Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimler
• Şirketin satmakta olduğu ürünlerden indirimli ve taksitli satın alma olanağı
• Sosyal Yardımlar (Evlenme, Doğum, Vefat, Ramazan yardımı vb.)
• Setcard yemek kartı
• İşyeri hekimi olanağı
b. Görev Gereği Sağlanan Olanaklar
• Araç tahsisi
• Cep telefonu ve hattı tahsisi
• Benzin kartı


Ücretli İzinler İçin Şirket Politikası

Çalışma Süresi İzin Süresi
1 - 5 yıl 14 İş Günü
6 - 14 yıl 20 İş Günü
15 yıl ve üstü 26 İş Günü

Evlilik İzni 3 İş Günü
Babalık İzni 5 İş Günü
Taşınma İzni 1 İş Günü
Doğum günü İzni 1 İş Günü