Kalite Politikası

Kalite Politikası

Müşterilerimizin beklentilerini iletişim dünyasının yenilikleri ile biraraya getirmek KVK olarak birincil hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için;

Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın etkinliklerini artırmayı, yaratıcılıklarını teşvik etmeyi,
İlgili tüm tarafların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetim modelini mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırmayı,
Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi,
Belirlediği risk ve fırsatlarla kalite yönetim sisteminin amaç, hedeflerine ulaşmak için gerekli olan iyileştirmeleri yapmayı,
Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı görevlerimiz olarak benimsedik.

Kalite Yönetim Sistemi


Şirketimizin ilgili tüm faaliyetleri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standartı doğrultusunda yazılı dokümanlarla ortaya konmuş, İnsan Kaynakları uygulamaları ile Kalite Sistemi uygulamaları birbirine entegre edilmiştir.

Standartın sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda, mevcut sistemlerin etkinliğinin ölçülmesi amacıyla periyodik iç denetimler öngörülerek planlanmış, tedarikçi performansları, müşteri memnuniyeti ve beklentileri izlenmekte ve geliştirilmektedir. Şirketimiz, Ekim 2005'den bu yana; Satış Pazarlama Faaliyetleri'nin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi kapsamında sürdürmektedir.