Staj Sürecimiz

Staj Sürecimiz

KVK Teknoloji, gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasında stajların büyük önem taşıdığı inancıyla, lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlamaktadır. Stajyerler, çeşitli departmanlardaki iş süreçlerini tanımakta ve bu süreçlere destek olmaktadır.
Lise Stajları:
• Lise staj başvuruları her yıl Nisan-Haziran ayları içinde kabul edilir ve staj okul dönemi olan Eylül – Haziran ayları içinde gerçekleştirilir.
• Her yılın Nisan ayında departmanların öğrenci sayısı, meslek alanı, staj günü talepleri belirlenir.
• Belirlenen stajyer ihtiyacı, konsolide edilerek, ilgili okul müdürlükleri ile iletişime geçilir.
• Stajın ilk gününde öğrencilere şirket tanıtımı ve uygulamalarını içeren oryantasyon programı uygulanır.
• Stajyerlerimiz Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün şirketimizde görev alır.

Üniversite Stajları:
• Üniversite staj başvuruları her yıl, Mart-Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilir. Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek uygun olan stajyer adayları stajyer olarak kabul edilir.

Ön Seçim Kriterleri:
• Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket ve departman iş süreçleri ile ilgili olması,
• Departmanın stajyer ihtiyacı olması,
• Öğrencilerin İşe Alım ve Organizasyonel Gelişim bölümü ve ilgili bölümün yöneticisi ile yapılan mülakat sürecinin olumlu sonuçlanması.
Yukarıdaki kriterlere göre uygun bulunan adaylar, bölümlerin ihtiyaçlarına göre yerleştirilir. Adaylara, staj görüşmeleri ile ilgili olumlu, olumsuz geri dönüş yapılır.