Ücret ve Yan Menfaatlerimiz

KVK’da Ücretlendirme

KVK’da performansa ve yetkinliklere bağlı ücretlendirme yönetim sistemi esastır. Sistemin amacı ücretlerin, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek ve çalışanı motive ederek, ihtiyaç duyulan insan kaynağını şirketlerimize çekecek ve organizasyonda tutacak şekilde, piyasa koşullarına duyarlı ve enflasyon seviyesi göz önünde bulundurularak yönetilmesidir. Bireysel ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi dengeler doğrultusunda yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir. KVK her yıl çeşitli ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini gözden geçirir.

Ücretler

Ücretler, bir yıl içinde 12 brüt maaş olarak ödenir. Prim (belirli kademe ve pozisyonlarda) performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi durumunda ödenmektedir.

Yan Faydalar

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan faydalar verildiği kişiler açısından ikiye ayrılmaktadır:
a.Tüm çalışanlara sağlanan olanaklar
b. Görev gereği sağlanan olanaklar

a. Tüm Çalışanlara Sağlanan Olanaklar
  • Özel sağlık sigortası
  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimler
  • Şirketin satmakta olduğu ürünlerden indirimli yararlanma olanağı
  • Sosyal Yardımlar (Evlenme, Doğum,Vefat yardımı vb.)
  • Kurumsal indirimlerden yararlanma imkanı
  • Sodexho yemek kartı
  • İşyeri hekimi olanağı
b. Görev Gereği Sağlanan Olanaklar
  • Araç tahsisi
  • Cep telefonu ve hattı tahsisi
  • Benzin kartı

Ücretli İzinler İçin Şirket Politikası

Çalışma Süresi
1 - 5 yıl
6 - 14 yıl
15 yıl ve üstü
İzin Süresi
14 iş günü
20 iş günü
26 iş günü