Eğitim ve Kariyer Olanaklarımız

Çalışanlara hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve yetkinliklerini geliştirmek amacı ile planlanan bütçe doğrultusunda yıl boyunca İş Destek Direktörlüğümüz organizasyonunda eğitimler verilmektedir. Kişilerin daha iyi performans gösterebilmeleri için geliştirmeleri gereken alanlar senede 2 defa gerçekleştirilen Performans Yönetim Sistemi sonucunda belirlenmekte ve bu doğrultuda eğitim planları yapılmaktadır. Ayrıca Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen tüm eğitimlerin etkinlik ve verimlilik analizleri yapılmakta ve raporlanmaktadır.